Forlaget Columbus

70 historiske genstande

Teknologi

Du kan bruge dette arbejdsark til at undersøge historiske genstande, der er udtryk for teknologi, hvilket her bruges i betydningen maskiner eller værktøj. Brugen af ny teknologi, såsom pigtråd og netværkskabler, har påvirket det enkelte menneskes dagligdag og arbejdsliv. En ny teknologi, der slår igennem og bliver brugt af mange, kan få konsekvenser for både samfund og klima.

  1. Til hvad har teknologien været brugt, og hvordan indgik den konkrete genstand i teknologien? Bruges genstanden alene eller sammen med andre genstande? Indgik genstanden i et større teknologisk system?
  2. Prøv at bruge genstanden, hvis det er muligt: Er det nemt eller svært? Kræver den ‘professionelle’ brug af genstanden særlig viden eller erfaring?
  3. Hvordan ser genstanden ud? Hvilke materialer og hvilken energiform er den udført af, hvilken teknologi er benyttet til fremstillingen?
  4. Er genstanden masseproduceret industrielt eller er den et håndværksmæssigt eller kunstnerisk produkt? Hvad betyder det for den status, der har været/er forbundet med at eje genstanden?
  5. Hvor har du den teknologiske genstand fra? Har genstanden en historie, har den været i brug?
  6. Blev teknologien udformet til at imødekomme et nyt behov? Hvordan tog samtiden imod teknologien? Bruges tilsvarende teknologiske genstande stadig? Har teknologien ændret sig gennem tid? Bruges teknologien globalt? Er den blevet brugt til andet end det, der oprindeligt var intentionen? Hvilken betydning fik teknologien?
  7. Er anvendelsen af teknologien til diskussion i dag? Hvis ja, er det så fordi genstanden er kontroversiel? Hvis nej, er det så fordi genstanden er blevet usynlig i sin almindelighed? Er teknologien endog blevet forbudt eller dens brug begrænset? Hvis ja, af hvem, hvorfor og hvornår?
  8. Hvilke historiske problemstillinger kan den teknologiske genstand være med til at belyse?

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)