Forlaget Columbus

Blå danmarkshistorier

Velkommen til bogens hjemmeside

Blå danmarkshistorier er en tematisk udgivelse, der sætter fokus på søfartens betydning for udviklingen i Danmarks historie. Bogen gør det muligt at bringe historien om Danmark som søfartsnation helt ind i undervisningen og skabe nysgerrighed, begejstring og viden om den blå verden blandt eleverne.

Bogen er opbygget kronologisk og har nedslag på forskellige tidspunkter i historien, fra de store opdagelsers tid i slutningen af 1400-tallet og frem til i dag.

Der er taget udgangspunkt i fem klassiske aktører inden for den maritime verden: Kongen, købmanden, søens folk, krigssejleren og rederen. Det sidste kapitel, sømanden, undersøger søfolks egne oplevelser og beskrivelser af den maritime verden, og hvordan sømanden og hans verden er blevet fremstillet i litteratur, film, musik, kunst etc.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)