Forlaget Columbus

Historiske hovedlinjer

Spørgsmål til teksterne 11-15

  • 11,a, b, c: I 1600-tallet kom en række nye ernærings- og nydelsestilbud med oprindelse i kolonierne, både i Asien, Afrika og Amerika, til Europa. Teksterne giver eksempler på, hvorledes europæerne tog imod disse nye tilbud. Hvordan vil du tilrettelægge en præsentation (skuespil, video, foredrag e.l.) som kunne få de værentligste pointer i teksterne frem?
  • 12,a: Hvorfor mener Edmund Burke, at tradition (”arvegods”) er et nødvendigt suplement til frihed? Hos Charles Montesquieu (Historiske Hovedlinier s.122) ser man en anden begrænsning af friheden. Hvordan adskiller de to former for frihedsbegrænsning sig fra hinanden?
  • 13,a: Hvilke vanskeligheder – og hvilke positive udviklingstendenser - for den demokratiske proces nævner Peter Munk Christensen og Jørgen Goul Andersen i teksten? Diskuter om nogen af de omtalte træk kan forklares med udgangspunkt i Mogens Herman Hansens analyse (Historiske Hovedlinier s.131)?
  • 14,a: Hvad fortæller Fredrick W. Taylors eksperiment om udviklingen af arbejdsforholdene under industrialiseringen? Analyser hvorledes Taylors anbefalinger forholder sig til Adams Smiths (Historiske Hovedlinier s.141) tilsvarende?
  • 15.a: Hvad fortæller det (ikke genemførte) arbejdsreglement fra 1872 om samspillet og magtforholdet mellem arbejdere og arbejdsgivere under den tidlige danske industrialisering?
  • 15,b: Analyser hvad ” Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabrikker . . . ” kunne komme til at betyde for a) arbejdende børn b) arbejdende børns familier c) voksne arbejdere og d) arbejdsgiverne?

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)