Forlaget Columbus

Historiske hovedlinjer

Spørgsmål til teksterne 41-45

  • 41, 41,43 og 44: Diskuter de paralleller mellem hver af de fire omtalte historiske perioder og nutidens verden, som Christian Bennike påpeger i sine fire artikler. Diskuter på samme måde de ikke-paralleller, som han påpeger i afsnittene ”men, men, men . . ” Diskuter endelig med udgangspunkt i de tilsvarende kapitler i Historiske Hovedlinier, om der er væsentlige træk ved de fire perioder, som Christian Bennike glemmer?
  • Find i det læste kerne- og supplerende stof en femte, sjette og måske flere perioder, som på tilsvarende vis minder om vor egen tid. Skriv den tilhørende artikel – efter samme disposition, som Christian Benikes artikler – under overskriften ” Der findes endnu en historisk epoke, som minder skræmmende meget om vores nutid – det drejer sig om . . . ” (løber du tør for idéer, kan du læste Niall Fergusons ”En verden uden magt” (tekst 31,a)).
  • Find i det læste kerne- og supplerende stof et eksemel på en historisk epoke, som i det væsentligste ikke minder om, men adskiller sig fra vores nutid – måske oven i købet på ”en skræmmende måde”. Skriv den tilhørende artikel – efter samme disposition, som Christian Benikes artikler – under overskriften ” Der findes en historisk epoke, som adskiller sig, næsten skræmmende meget, fra vores nutid – det drejer sig om . . . ”

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)