Forlaget Columbus

Spørgsmål til teksterne 36-40

  • 36,a: Hvilken forskel er der ifølge Bjørn Lomborg på at måle ulighed i Verden efter formue eller efter indkomst? Hvilken forskel er der på de resultater, som Bjørn Lomborg når frem til artiklen og de resultater, som Branco Milanovic når frem til (Historiske Hovedlinier s.314)? Hvad betyder det for opfattelsen af uligheden, at Bjørn Lomborg inddrager faktorer som uddannelse og levetid i sin undersøgelse?

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)