Forlaget Columbus

Historiske hovedlinjer

Spørgsmål til teksterne 6-10

  • 6,a: Baldesar Castigliones tekst udtrykker nogenlunde samme syn på samspillet mellem kønnene, som ses i Francesco Barberos tekst (Historiske Hovedlinier s.66). Diskuter om teksterne udtrykker en generel opfattelse under renæssancen, eller om de afspejler holdningerne i en begrænset befolkningsgruppe – mandlig overklasse i Nord- og Mellemitalien? Hvilke kildegrupper ville du/I ønske til rådighed, hvis du/I skulle besvare spørgsmålet fyldestgørende?
  • 6,b: Hvilke anklager/beviser blev fremført mod Birthe Olufsdatter under processen mod hende i Ribe i 1620? Vurder disse påstandes beviskraft ud fra en nutidig opfattelse af årsagssammenhænge. Diskuter hvad retssagen fortæller om datidens opfattelse af årsagerne til sygdomme og ulykker? Find billeder af hekseprocesser – f.eks. på nettet – og fremstil en kort præsentation (video på din telefon, powerpoint eller lignende) af, hvad billederne har været brugt til i forskellige tidsaldre?
  • 7: Hvad skriver forfatteren (sandsynligvis Jan de Langhe) for at sandsynliggøre 1) at Presbyter Johannes er venligsindet? 2) at han er mægtig? 3) at myten er sand? Søg oplysninger på nettet for at vurdere om fortællingen blev opfattet som ren underholdning eller om den havde betydning for europæiske regenter og søfarende under de tidlige opdagelsesrejser? Skriv en liste over de netsteder, du har brugt og giv en vurdering af deres troværdighed.
  • 8a: Diskuter på baggrund af Peder Madsens skildring af den middelalderlige kirkegang sammen med Cornelius Hamsforts (Historiske Hovedlinier s.102) og William Hogarths billede ”Gin Lane”(søg på nettet: william hogarth gin lane) hvad man på denne baggrund kan sige om samspillet mellem menneskene – indefor kategorierne opmærksomhed, disciplin og alkohol - i ældre tider?
  • 9,a og 9,b: Nicolo Machiavellis ”Fyrsten” og Thomas Hobbes ”Leviathan” repræsenterer to forskellige syn på statsstyret. John Lockes ”En skrivelse . . .” (Historiske Hovedlinier s. 92) repræsenterer et tredie. Diskuter forskellene og eventuelle ligheder mellem de tre opfattelser. Hvem henvender de sig til? Hvad er deres politiske mål?
  • 10,a: Diskuter om Ludvig Holbergs ”Erasmus Montanus”  fra 1731 kan bruges som et indlæg i nutidens debat om ”postfaktualitet” (jf. Historiske Hovedlinier s. 8-9)?
  • 10,b: Hvad fortæller Peter Riismøllers undersøgelse og billedet fra museet i Østrig sammen med Nationalmuseets skildring af spisevanerne ved Christian IVs hof (tekst 11,b) om de ernæringsmæssige forskelle mellem samfundets top og bund i flere århundreder af Europas historie? 
  • 10,c: Hvilket ideal for arbejdslivet kommer til udtryk i kongens (Frederik VI) begrundelse for at tildele Anne og Birthe Henningsdøttre belønningen ”For Landboeflid”? Hvorledes adskiller dette ideal sig fra de tanker Adam Smith udtrykker i ”The Wealth of Nations” (Historiske Hovedlinier s.142)?

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)