Forlaget Columbus

Historiske hovedlinjer

Spørgsmål til teksterne 26-30

  • 26,a og 26,b: Francis Fukuyama og Samuel P. Huntington havde i begyndelsen af 1990-erne hver sin vision for verdens fremtid. Skitser kort forskellene mellem disse visioner. Ti år senere forsvarer Fukuyama sin oprindelige tese. Diskuter om hans forsvar holder på kort sigt og/eller på langt sigt?
  • 27,a: Hvilke punkter nævnte Bill Clinton i 1993 som udfordringer for USAs økonomi i tiden efter Berlinmurens fald? Hvilke løsninger foreslog han 1) i USA og 2) i det internationale samfund?
  • 27,b: Diskuter om Osloaftalen om Israel og Palæstina fra 1993 lever op til de krav, som FNs sikkerhedsråd stillede i Resolution 242 fra 1967 (tekst 22,c)? Inddrag Lars Erslev Andersens synspunkt (Historiske Hovedlinier s. 272) og diskuter om en mere ”håndfast” linie fra USAs side kunne have ført til en mere holdbar aftale?
  • 28,a: Hvorledes forklarer Poul Nyrup Rasmussen i sin nytårstale 1.1.1999 ændringerne i efterlønnen efter valget i 1998?
  • 28,b: Hvilke vanskeligeheder for ligestilling nævner Susanne Bækholm i artiklen? Diskuter hvilke former for modstand, hun vil støde på, hvis hun forsøger at føre sin politik ud i livet?
  • 29,a og b: Skriv en problemformulering, som lægger op til en undersøgelse af hvilke politisk-, kulturelt- og/eller religiøst betingede forskelle, der er mellem FNs ”Verdenserklæring om Menneskerettighederne” fra 1948 og OICs ”Cairodeklaration” fra 1990.
  • 30,a: Diskuter og forklar det forløb, som ifølge teksten førte til, at islamisterne i Tunesien tabte indflydelse under det arabiske forår, som omtalt af Marcus Rubin (Historiske Hovedlinier s.277). Diskuter om de fire organisationer, som omtales i teksten, måske på hver sin måde, repræsenterer de oprindelige tanker i Det arabiske Forår?

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)