Forlaget Columbus

Spørgsmål til teksterne 31-35

  • 31,a og b: Referer hovedsynspunkterne i henholdsvis Niall Fergusons og Immanuel Wallersteins opfattelse af USAs rolle i verden ifølge de to tekster. Diskuter hvorledes de to forfattere udvælger og bruger perioder og begivenheder i historien, for at underbygge deres synspunkter?
  • 32,a: Hvilke vækstproblemer påpeger artiklen for Sydøstasiens ”middelindkomstøkonomier” og hvilke løsninger foreslås? Danmark regnes for et ”højindkomstland”. Sammenlign ”mellemindkomstlandenes” muligheder efter artiklen med de løsningsforslag, der omtales i regeringsoplægget om globaliseringen fra 2005 (Historiske Hovedlinier s.264). Diskuter om man som ”mellemindkomstland” kan anvende løsningsforslag, der er udarbejdet i ”højindkomstlande”? 
  • 33,a: Hvorledes vægtede Lars Løkke Rasmussen i sin nytårstale 1.1.2010 henholdsvis Danmarks daværende problemer (finanskrisen) og regeringens planer for fremiden? Forklar hvorfor han som statsminister valgte denne vægtning?
  • 33,b: Hvordan adskiller ”konkurrencestaten” sig fra ”velfærdsstaten” efter teksten? Lav et skema, hvor de to politiske tankesæt sammenlignes. Er konkurrencestaten et svar på de udfordringer for velfærdsstaten, som Nina Smith omtaler (Historiske Hovedlinier s.299)?
  • 34,a: Hvilke udfordringer for EU valgte Manuel Baroso (daværende formand for EU-kommissionen) i 2012 at omtale i sin tale? Hvilke svar og løsninger anbefalede han? Hvad var hans besked til de politiske grupperinger (nationalister / populister), som mente (og mener) at den europæiske integrationsproces burde stoppes?
  • 35,a og b:Hvordan forklarer henholdsvis Bjarke Møller i 2005 og Mikkel Boye i 2015 ”folkevandringerne” mod Europa? Hvilke løsninger foreslår de?

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)