Politikbogen

Åbn undermenuer...

Øvelsesopgaver - Kapitel 1

 1. Kig i dagens aviser og find eksempler på politik, hvor der foregår en økonomisk og en ikke-økonomisk omfordeling af værdier.
 2. Sammenlign Laswells Eastons samt Karl Marx (s. 26) og Machiavellis (s. 26) politikdefinitioner og vurder forskelle og ligheder i definitionerne.
 3. Argumenter imod følgende udsagn: ”Et diktatur vil normalt være lige så stabilt som et demokrati”.  Du skal anvende viden om inputsiden i Eastons model.
 4. Kategoriser nedenstående udsagn efter hvad der kan opfattes som politik, gråzonepolitik og ikke-politik. Begrund dit svar med udgangspunkt i Eastons politikmodel samt tekstboks 1.3.  

  • Mærsk fremlægger sit årsregnskab
  • Venstre fremlægger sit finanslovsudspil
  • En HF-lærer giver de afsluttende årskarakterer
  • LO og DA indgår en ny overenskomst
  • Den liberale tænketank Cepos fremlægger nye resultater, som viser at de sociale ydelser skal sænkes for at få flere i arbejde
  • Du stiller dig op på en ølkasse til den lokale vejfest og beder folk om at rydde op
  • Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fremlægger en rapport, som viser at det er vigtigt at bekæmpe uligheden i Danmark

 5. Gruppearbejde (1. halvdel af klassen): Opstil en model med tre elementer, som viser hvordan den amerikanske præsident Donald Trump med sin retorik svækker støtten til det amerikanske politiske system og fællesskab. Anden halvdel: Opstil en model med tre elementer, som viser hvordan den amerikanske præsident med sin retorik styrker støtten til det amerikanske politiske system og fællesskab.