Forlaget Columbus

IP&Ø

Kapitel 7

Opgave 1

Er det rige lande som Danmark, andre EU-lande og USA’s ansvar at inkludere andre lande i frihandelsaftaler, så ulande får muligheder for vækst? Diskutér dette med udgangspunkt i neorealismen, neoliberalismen og konstruktivismen og inddrag artiklerne ”Frihandelsaftale skaber næppe frihandel for udviklingslandene” og ”Kommentar: TTIP vil skade udviklingslandene”.

Opgave 2

I artiklen ”Fattigdom og ulighed” kritiseres de nuværende gængse fattigdomsindikatorer. Diskutér på baggrund heraf fordele og ulemper ved at have et statistisk mål for fattigdom. Kom desuden med eksempler på, hvilke andre måder, man ville kunne behandle fattigdom på (inddrag eventuelt viden om kvalitative metodiske tilgange).

Opgave 3

Er man nødvendigvis nødt til at handle meget og have økonomisk vækst for at bevæge sig væk fra at være uland? Diskutér dette spørgsmål med udgangspunkt i artiklen ”Dette uland overgår Danmark på klima og miljø”.

Opgave 4

EU er under pres pga. flygtningestrømme. De største årsager til migration er sikkerhed fra krig og fattigdom. Diskutér ud fra tre selvvalgte IP-teorier, om og i så fald hvordan Europa bør samarbejde med ulande for at begrænse flygtningestrømmene. Inddrag artiklen ”Her er aftalen mellem EU og Afrika”.

Opgave 5

Læs og analysér konklusionen i ”Analyse af migration og flygtningebevægelser til Europa”. Rapporten downloades nederst på siden. Diskutér på baggrund af denne, og med udgangspunkt i to selvvalgte IP-teorier, hvordan Europa bør agere for at løse flygtningeproblemet.

Opgave 6

Analysér italesættelsen i strategien for Danmarks udviklingssamarbejde ud fra det udkast, udenrigsminister Kristian Jensen præsenterede i juni 2016. Hvilken af udviklingsstrategierne minder den mest om?

Opgave 7

I Danmark er der tilsyneladende et flertal imod besparelser på udviklingsbistanden, som regeringen gennemførte i 2015. Diskutér således ud fra relevante IP-teorier, hvorfor regeringen alligevel gennemtrumfede besparelserne. Inddrag artiklerne ”Måling: Flertal imod besparelser på udviklingsbistand” og ”Danmarkshistoriens største besparelse på ulandsbistand”.

Opgave 8

Diskutér herefter, hvordan Danmarks besparelser på ulandsbistanden har påvirket Danmarks prestige i verden. Inddrag artiklerne ”Topøkonom: Lad være med at skære ned i bistanden” og ”Sparekniven skærer dybt i dansk støtte til kvinders ligestilling”.

Opgave 9

Mange NGO’er arbejder for at hjælpe ulande. Dette gør de bl.a. ved at prøve at påvirke nationalstaternes og de internationale organisationers politik. Diskutér ud fra artiklerne ”Læger uden Grænser nægter at modtage EU-penge i protest mod flygtningeaftale” og ”EU: WTO-aftale gør handel nemmere for U-lande”, NGO’ernes magt i det internationale system.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)