Forlaget Columbus

IP&Ø

Afsnit 3.1 - USA

Opgave 1

Anvend Geert Hofstedes kulturanalysemodel til først at analysere USA og bagefter sammenligne USA med BRIKS-landene.

Opgave 2

Diskutér præsidentens rolle i udformningen af den amerikanske udenrigspolitik ud fra Figur 3.1. Hvad vægter mest: de interne forhold, de eksterne forhold eller det politiske system. Inddrag bl.a. artiklerne ”Når USA ændrer politik”, ”Analyse: Obamas udenrigspolitik er blevet afsporet af Irak og Ukraine” og ”Collapse of a Peace Presidency: Obama’s speech highlights foreign policy failures”.

Opgave 3

Analysér Hilary Clintons udenrigspolitik.

Opgave 4

Gå ind på det amerikanske forsvarsministeriums hjemmeside. Gå ind under ”Top Issues” og dan på den baggrund en oversigt (gerne som figur med hovedpunkter og underpunkter”) et overblik over USA's vigtigste udenrigspolitiske interesser.

Opgave 5

USA's forsvarsministerium udfærdiger hvert år en rapport til Kongressen vedrørende Kina. Læs det indledende referat (Executive Summary) og vurdér på denne baggrund USA's forståelse af Kinas ageren.

Opgave 6

Obamas udenrigspolitik:
a) Analysér hvilken udenrigspolitisk linje, Obama har haft i sine otte år i Det hvide hus. Du kan bl.a. basere din analyse på debatindlægget ”Kampen om den udenrigspolitiske arv efter Obama” og kommentaren ”Hvad pokker går Obama-doktrinen egentlig ud på?”.
b) De særligt interesserede kan desuden undersøge og diskutere Obamas udenrigspolitiske linje ud fra artiklen: ”Obama Was Not a Realist President”.
c) Til SRP-læsning om udviklingen i amerikansk udenrigspolitik under Obama: ”Obama’s Way”.

Opgave 7

I kapitel 3.1 giver forfatterne udtryk for, at det kan være mere oplagt for USA at føre isolationistisk  udenrigspolitik end eksempelvis Kina, da landet ligger gemt bag to verdenshave. Alligevel har Kina ført en ekstremt isolationistisk udenrigspolitik frem til 1970’erne, og landet fører stadig en udpræget passivistisk udenrigspolitik med ikke-intervention i andre staters anliggende som ypperste udenrigspolitiske motto. Modsat har USA engageret sig aktivt i diverse regioner i verden, herunder Mellemøsten, Europa og Asien. Diskutér fordele og ulemper ved henholdsvis en passivistisk og en aktivistisk udenrigspolitik med udgangspunkt i den offensive og den defensive neorealisme (Boks 3.1).

Opgave 8

Diskutér, hvorvidt det overhovedet er muligt for Kina at overtage rollen som hegemon med udgangspunkt i figur 3.4, boks 3.1. og artiklen ”Kina sætter sit omdømme på højkant i havretssag”.

Opgave 9

Er USA og Kina i virkeligheden begyndt at balancere hinanden? Analysér artiklen ”Rivaler. Opgør mellem stormagter spidser til” ud fra konstruktivismen, og kritiserer konklusionerne ud fra neoliberalismen.

Opgave 10

Forbliver USA en supermagt? Og i så fald hvordan? Tag udgangspunkt i artiklen ”Forbliver USA en supermagt” og diskutér på baggrund af afsnit 3.1.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)