Forlaget Columbus

IP&Ø

Afsnit 5.1 - Teoretiske synsvinkler på IGO'er og INGO'er

Opgave 1

Udfør en analyse af Danmarks deltagelse i internationale organisationer: Hvilken type internationalt arbejde deltager vi i, hvordan er Udenrigsministeriets diskurs vedrørende internationale organisationer, og hvilken identitet fremgår af vores medlemskaber? Find informationer på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Opgave 2

Diskutér den amerikanske viceudenrigsminister, Antony Blinkens, kommentarer: Hvilket IP-teoretisk udgangspunkt udtrykker han i artiklen ”USA tager truslen mod NATO’s demokrati op”.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)