Forlaget Columbus

IP&Ø

Kapitel 8

Opgave 1

Det står klart, at ressourceudtømning og klimaudfordringer er et stort problem for fremtiden. Diskutér, hvad man fra politisk side kan gøre ved det. Inddrag her sociologi og begrebet ”nudging”. Diskutér desuden, om nogle af disse anbefalinger vil kunne bruges i International Politik.

Opgave 2

Klimapolitik og sikkerhedspolitik hører sammen! Analysér hvordan ud fra artiklen ”Når klimapolitik bliver sikkerhedspolitik”. Til analysen skal du anvende teorierne neorealisme og neoliberalisme.

Opgave 3

Analysér ved brug af figur 8.1 og konstruktivismen den amerikanske identitet i forhold til klima. Inddrag artiklen ”Obama i Paris: Mere indenrigspolitik end klima”. Diskutér i forlængelse heraf først, om USA vil have størst relative klimagevinster, hvis demokraterne eller republikanerne sidder ved magten. Diskutér hernæst, om USA vil have størst absolutte klimagevinster, hvis demokraterne eller republikanerne sidder ved magten.

Opgave 4

Undersøg udviklingen i klimaforandringer ud fra NASA’s hjemmeside. Analysér herefter den naturvidenskabelige diskurs på området og sammenlign denne med USA’s udvikling på området. Inddrag her artiklen ”Analyse: Obama til kamp for klodens klima”.

Opgave 5

Diskutér ud fra figur 8.13, hvilken klimapolitik USA bør føre for at stabilisere unipolariteten. Lav desuden en anbefaling til USA om, hvordan hegemonen skal benytte sine kontrolinstrumenter for at klimatruslen ikke skal komme til at true USA's unikke rolle.

Opgave 6

Den internationale magtbalance er begyndt at tippe på klima- og miljøområdet. Diskutér ud fra neorealismen og konstruktivismen, hvad Kinas øgede fokus på klima kan gøre for landets udfordring af USA’s status som unipol. Inddrag artiklen ”Jens Mattias Clausen: Kinas forvandling fra sort klimaælling til grøn svane bør inspirere Europa”.

Opgave 7

Diskutér, hvordan Danmarks sænkning af klimaambitioner har påvirket Danmarks prestige i verden. Inddrag artiklerne ”Danske politikere til COP21: Danmark har fået et dårligere klima-ry”, ”Danmark vinder prisen som dagens fossil ved COP21” og ”Fredag d. 13. er en trist dag for miljø og klima”.

Opgave 8

Danmark har siden V-regeringen kom til ændret sine klimamålsætninger. Diskutér ud fra to selvvalgte IP-teorier, hvad årsagerne kan være til den ændrede strategi. Inddrag artiklen ”Et år i den grønne realismes tegn”.

Opgave 9

Gå på opdagelse på Energi- Forsynings- og Klimaministeriets hjemmeside for at undersøge, hvilken IP-teoretisk tilgang til klimaforhandlinger Danmark har, og hvilken udenrigspolitisk skole vi tilhører, inden for klimapolitik.

Opgave 10

Den nuværende V-regering har sænket ambitionerne for de danske klimamål. Dette for at føre en mere ”realistisk” klima- og miljøpolitik, som på mange måder kan forklares ud fra den realistiske verdensopfattelse: der er andre, der mister mere på det end os – i hvert fald på kort sigt. En af konsekvenserne ved denne politik kan imidlertid være, at der kommer flere klimaflygtninge, fordi øer forsvinder. Diskutér dermed, hvilken strategi Danmark bør føre på klima- og miljøområdet. Inddrag artiklerne ”Ørige: For jer handler det om økonomi – for os er det overlevelse” og ”Vejr og klima tvinger flere hjemmefra end krig”.

Opgave 11

Diskutér, hvilke IP-teorier de forskellige skoler inden for klimatilpasning hører sammen med. Diskutér desuden, hvilke af skolerne de danske politiske partier foretrækker – og om de overhovedet foretrækker nogen af dem. Vælg tre partier ud og undersøg deres forståelser af Danmarks rolle i forbindelse med klimatilpasning.

Opgave 12

Nogle forskere har analyseret sig frem til, at klimaforandringer har været med til at skabe borgerkrig i Syrien. Læs om det her. Hvis vi antager, at dette er sandt, skal vi så have højere ambitioner for internationale klimaaftaler, eller skal vi blot isolere os i endnu højere grad? Diskutér - ved inddragelse af din viden om udenrigspolitiske skoler samt den offensive og den defensive neorealisme - om og i så fald hvad man bør gøre for at forhindre uro i de mest klimaudsatte steder i verden.

Opgave 13

Diskutér artiklen ”Hvorfor er en global aftale om klimaændringer så vigtig” ud fra neoliberalismen og neorealismen.

Opgave 14

Klimaaftalen ved COP21 i Paris har fået forskellige kommentarer med på vejen – nogle positive, andre negative. Diskutér med udgangspunkt i konstruktivismen og artiklen ”Fire fortællinger om klimaaftalen i Paris”, hvorfor aktører opfatter aftalen forskelligt.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)