Forlaget Columbus

IP&Ø

Afsnit 4.1 - Krige

Opgave 1

Irakkrigen 2003

  • a) I konstruktivismen spiller medierne en stor rolle i forhold til at skabe enten et venne- eller fjendebillede. Se filmen ”Krigskampagnen” og diskutér to og to årsagerne til, at ’The Coalition of the Willing” gik ind i Irak i 2003. Tænk på det som en brainstorm-proces, hvor alle svar er lige gode. Hold jer ikke tilbage!
  • b) Opret herefter et skema (en krydstabel), hvor I matcher jeres forklaringer med de forskellige teoriretninger. Jeres forklaringer skal opstilles som hypoteser, hvori ordet ”fordi” indgår. Den første vandrette række i skemaet skal bestå af de forskellige teorier, mens den første lodrette kolonne skal indeholde jeres hypoteser. I skemaets rubrikker skal I sætte kryds, hvor hver hypotese passer sammen med teorierne.
  • c) Et eksempel: Hvis en af jeres hypoteser lyder: ”Den amerikanskledede koalition af lande gik ind i Irak, fordi det gav en god mulighed for at skille sig af med en erklæret fjende af Vesten”, sætter I kryds ud for realismen, neorealismen og konstruktivismen.
  • d) Brug realismen, neorealismen, liberalismen, neoliberalismen og konstruktivismen.

Opgave 2

Definér, hvilke typer krige Danmark har været involveret i for nyligt ud fra de forskellige typer af krige, der er omtalt i afsnit 4.1. Var der eksempelvis forskel på Afghanistan og Irak? Og hvordan var det i Libyen og Syrien? Inddrag artiklerne ”Her er grundlaget for at gå i krig mod Islamisk Stat i Syrien”, ”Her er 11 centrale spørgsmål og svar om Danmarks krig mod IS”, ”Den uklare krig i Libyen” og ”Læren fra Afghanistan”.

Opgave 3

Cyberkrig er både en ny trussel og en ny mulighed. Diskutér ud fra artiklerne ”Forsker: Cyberkrig bliver en fordel for stormagterne” og ”FE: Cyberkrig bliver trussel mod Danmark”, om de nyere teknologiske muligheder vil sikre strukturen i det internationale system, eller om det vil lægge op til et opgør.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)