Forlaget Columbus

IP&Ø

Kapitel 2

Opgave 1

Brug Kennedys hegemoniteori på nogle af de forskellige stormagter i figur 2.1. Hvad er årsagen til imperial overstretch for de udvalgte stormagter?

Opgave 2

Opstil med udgangspunkt i figur 7.9: Rostows faseteori (i kapitel 7) hypoteser om, hvilken betydning industrialiseringen har haft for, hvilke stater der blev stormagter, og hvornår de blev det (figurerne 2.1 og 2.3).

Opgave 3

Afsnit 2.2: BRIK-landene har været hurtigt opstigende stormagter, bl.a. på grund af catching up-effekten. Diskuter ud fra aktuelle artikler (fx fra Infomedia), om Kinas og Indiens økonomier er ”Over the Hill”.

Opgave 4

Diskuter, hvilke plusser og minusser der er for verdensøkonomien, når oliepriserne henholdsvis svinger op og ned. Hvem vinder, og hvem taber på et fald i oliepriserne?

Opgave 5

Gå ind på Environmental Performance Index og giv et referat af tre selvudvalgte hovedpunkter fra rapporten.

Opgave 6

Lav en komparativ analyse mellem DK og de syv stormagters konkurrenceevne. Du kan bl.a. bruge CIA World Factbook og linket her.

Opgave 7

Diskutér ud fra tabel 2.4, om verden er blevet et fredeligere sted siden Den kolde Krig eller ej. Inddrag her synspunkter fra neorealismen og neoliberalismen. Læs bl.a. om diverse internationale organisationer, som Danmark er engageret i, på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Opgave 8

Diskutér, om det vil være en fordel for Danmark i højere grad at fokusere på handel med Kina frem for USA. Byg din argumentation på figurerne 2.6, 2.9 og 2.11 samt tabellerne 2.3 og 2.4. Anvend argumenter fra neorealismen og neoliberalismen.

Opgave 9

Diskutér andenbølgelandenes muligheder: Vil det give bedst mening at udføre band-wagoning over for USA eller Kina? Tag bl.a. udgangspunkt i tabel 2.5 og find selv supplerende materiale. Du kan blive inspireret til din yderligere research her:

 

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)