Forlaget Columbus

IP&Ø

Afsnit 6.1-6.2 - Fra Bretton Woods til neoliberalisme og neomerkantilisme

Opgave 1

I artiklen ”Coming Trade Wars” fra Foreign Policy i 2010 forudser forfatteren, at tendensen går mod, at flere lande vil føre en mere neomerkantilistisk politik. Diskutér, om forfatterens forudsigelse er gået i opfyldelse. Inddrag eksempler.

Opgave 2

Storbritannien har med deres Brexit-afstemning i juni 2016 taget et skridt mod neomerkantilisme. Diskutér ud fra artiklerne ”The prospect of Brexit Britain turning into a post-global disaster zone is real”, ”Brexit in seven charts – the economic impact” og ”10 reasons to feel positive after Brexit”, hvilke positive og negative konsekvenser, denne økonomiske tilgang kan komme til at have. Inddrag bl.a. viden om det økonomiske kredsløb, herunder den økonomiske grundligning (forsyningsbalancen) og multiplikatoreffekten.

Opgave 3

I disse år forhandler USA og Europa om en handelsaftale: TTIP. Diskutér ud fra IPØ-teorierne, om sådan en aftale er ønskværdig eller ej. Inddrag desuden ”TTIP – en aftale med konsekvenser der næsten ikke kan overvurderes”, ”TTIP vil løfte EU’s mindre virksomheder”, ”Stærk støtte til frihandel over Atlanten”, ”Pia Olsen Dyhrs rejse fra TTIP-begejstring til dyb skepsis” og ”TTIP er ikke frihandel – det er antidemokratisk deregulering”. De særligt interesserede kan desuden gå på eventyr i en række lækkede dokumenter fra forhandlingerne mellem EU og USA, som blev lækket i 2016.

Opgave 4

Kan vi overhovedet handle sammen, hvis vi ikke har samme syn på samhandel? Kan en merkantilist og en liberalist opnå langvarige fordele fra hinanden, hvis de ikke er enige i menneskesynet og målet? Diskutér dette ud fra artiklen ”China’s not breaking the rules. It’s playing af different game”.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)