Forlaget Columbus

IP&Ø

Kapitel 9

Opgave 1

Kan Danmark rent faktisk bestemme sin egen udenrigspolitik, eller er det blot spil for galleriet? Diskutér dette med udgangspunkt i figur 9.2 og artiklen ”Udenrigspolitik er mere end egeninteresser”.

Opgave 2

Diskutér ud fra artiklen ”Dansk udenrigspolitik: Der findes ingen hurtige løsninger og ”skarpe” fokusområder”, hvilken af de to linjer portrætteret i figur 9.6 Danmark bør følge.

Opgave 3

Diskutér ud fra artiklen ”Krig er blevet umoderne og alt for dyr”, hvorvidt det overhovedet er relevant at tale om begrebet ”krig” længere, og om nationalstaten som primær international aktør er forældet.

Opgave 4

Hvorfor vil Danmark i krig i Syrien? Diskutér dette med inddragelse af to selvvalgte IP-teorier og artiklen ”Og Danmark går i krig igen, igen, igen”.

Opgave 5

Forsvarets Efterretningstjeneste udgiver hvert år en rapport – en såkaldt ”Efterretningsmæssig risikovurdering” – hvori eksterne trusler mod Danmark granskes og vurderes. Gå ind på Forsvarets Efterretningstjenestes hjemmeside og find den seneste risikovurdering. Læs heri hovedkonklusionen og skriv hovedtruslerne mod Danmark op. Anvend herefter neorealismen og neoliberalismen og din viden om udenrigspolitiske skoler til at komme med anbefalinger til, hvordan Danmark bør tilrette sin udenrigspolitik, så vi så vidt muligt vil kunne mindske disse trusler.

Opgave 6

Har vores aktivistiske udenrigspolitik været en succes? Diskutér dette med udgangspunkt i neoliberalismen og konstruktivismen og på baggrund af artiklen ”Det ender ikke godt i Irak og Syrien”.

Opgave 7

Gå ind på hjemmesiden her og besvar arbejdsspørgsmålene. Du kan finde artikler nederst på siden, der kan hjælpe med at samle information til at besvare spørgsmålene.

Opgave 8

Analysér hovedpunkterne i Taksøe-Jensen-rapporten ud fra figur 9.2 og kom med bud på de tre vigtigste variable i forhold til dannelsen af rapportens anbefalinger.

Opgave 9

Analysér artiklen ”Dansk udenrigspolitik skal tilbage i EU’s og FN’s favn” med henblik på at fastlægge, hvilket syn på udenrigspolitik og hvilket IP-teoretisk udgangspunkt Mogens Lykketoft argumenterer for.

Opgave 10

Den republikanske præsidentkandidat i 2016, Donald Trump, lægger i sin valgkamp op til, at USA skal føre en langt mere isolationistisk udenrigspolitik. Diskutér, hvad en sådan ændring i amerikansk adfærd kan betyde for Danmarks udenrigspolitiske muligheder. Inddrag artiklen ”Trump vil gøre op med 70 års amerikansk udenrigspolitik”.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)