Forlaget Columbus

IP&Ø

Kapitel 1

  • Efter gennemgang af afsnit 1.2 om neorealismen kan filmen ”En afskrækkende bombe” (varighed 38:10), som handler om atombombens magt, anbefales. Dokumentaren har været vist på DR.

  • Se efter afsnit 1.4 filmen ”Drømmen om en atomfri verden” (varighed 43:25) om kampen mod atomvåben. Målet for den nye fredsbevægelse er en verden uden atomvåben. De forsøger derfor at overtale den amerikanske regering til ubetinget at give afkald på at være de første til at angribe. Kun med et sådant løfte kan det måske lykkes at overtale lande som Pakistan og Iran til at nedlægge deres atomvåbenprogrammer.

  • Alternativt eller som supplement efter afsnit1.4 kan man se filmen ”Alle er vrede” (varighed 28:58). Diskutér i denne forbindelse: Kan vi gennem fredelig interaktion opnå absolutte fordele, eller vil beslutninger som er gode for nogle altid være dårlige for andre? Med andre ord – kan vi kravle op ad Sikkerhedsstigen, eller fører den ”naturlige menneskelige vrede” os ind i en cyklisk tilstand af konflikt? Og kan vi i så fald nogensinde opnå fred, hvis vi styres af vores vrede?

  • Efter afsnit1.6.5: Se det første kvarter af ”60 Minutes” fra 11. maj 2015 om de identitetsmæssige konsekvenser af den negative interaktion mellem Israel og Palæstina. Diskutér efterfølgende filmen med udgangspunkt i konstruktivismen. Som alternativ eller supplement kan VICE-episoden ”Blockupy: Militante aktivister og Hjemkaldt til Det hellige land” (varighed ca. 15 min.) anbefales til en diskussion af, hvorfor nogle danske jøder tager ned for at kæmpe for staten Israel. Israel-indslaget starter 13:55.

  • Se filmen ”Barn i en krigszone” (varighed 1:14:10) og diskutér konsekvenserne af krig ud fra neorealismen, neoliberalismen og konstruktivismen.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)