Forlaget Columbus

IP&Ø

Kapitel 7

  • Til afsnit 7.1 anbefales ”Tyveriet af Afrika” (varighed 58:38). Filmen handler om virksomheden Glencore, som stort set ingen selskabsskat betaler i Zambia på grund af "transfer pricing", dvs. at Glencore "køber" kobberet af et datterselskab (Mopani) for en meget lav pris, som ikke genererer ret meget selskabsskat til Zambia. Til gengæld sælges kobberet dyrt af et andet datterselskab i Schweiz, men her beskattes profitten ikke særlig højt. Glencore har dyre advokater, som Zambias statsansatte advokater slet ikke kan hamle op med, når det drejer sig om internationale juridiske spidsfindigheder.

  • Desuden vil vi til afsnit 7.1 anbefale ”Børnesoldatens nye job” (varighed 01:08:10). Når den amerikanske hær mistede en soldat i fx Irak eller Afghanistan, gav det anledning til en masse uønsket medieopmærksomhed og national sorg. Den logiske løsning var at udbyde dele af krigsførelsen til private "sikkerhedsfirmaer", hvis lejesoldater/private soldater ikke faldt for deres land, men døde uden særlig medieomtale. Der er ingen jura, som dækker den slags internationale drab, som lejesoldater fra "sikkerhedsfirmaer" som Aegis, Blackwater, GardaWorld osv. begår i et givet land, og selv om "sikkerhedsfirmaerne" hævder at overholde en International ”Code of Conduct”, så er der ingen mulighed for at kontrollere deres adfærd.

  • Til afsnit 7.3 kan man se filmen “Kampen om jorden” (varighed 52:26), som handler om ”land grabbing”. Rige madhungrende nationer som Kina, Saudi-Arabien osv. og europæiske forretningsfolk lejer og omdanner store arealer til landbrugsindustri. I Mali er mange småbønder bekymrede over de store arealer, staten udlejer hen over hovedet på indbyggerne. Filmen ser på stordrift versus de enkelte bønders udfordringer og følger disses kamp for at ændre landets fødevaremangel og komme ud af fattigdom.

  • I forbindelse med afsnit 7.5 kan filmen “Den dyre støtte” (varighed 58:45) om udbytning af tredjeverdenslande ses. Filmen handler om landbrugsstøtten i EU og hvilken betydning, den har for ulande rundt om i verden. Der tages udgangspunkt i mælke- og sukkerproduktion, der på grund af eksportstøtten udkonkurrerer de lokale varer i ulandene, hvilket fører til yderligere fattigdom. Forskellige repræsentanter både fra EU og ulandene udtaler sig om landbrugsstøttens betydning.

  • Til afsnit 7.8 anbefales “A/S Fattigdom” (varighed 53:53). Vesten har sat sig i spidsen for udviklingsarbejdet i den fattige del af verden, og det har skabt en multimilliarddollar stor fattigdomsindustri for både kommercielle og talrige ngo'ers fattigdomsbekæmpelsesprojekter. Aldrig har det ”at gøre godt” været så god en forretning. Alligevel har resultaterne af godgørenhedsindustrien været blandede, i nogle tilfælde katastrofale for bl.a. det lokale erhvervsliv, og flere og flere ledere i udviklingslandene opfordrer til forandring.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)