Forlaget Columbus

Spor af aftalen mellem USA og Saudiarabien om olie og sikkerhed fra 1944 (anslået)

Kong Ibn Saud og præsident Franklin D. Roosevelt mødes i februar 1945.

Fra TeachableMoment.Org, a project of Morningside Center for Teaching.

Man fandt olie i Saudiarabien I 1938. Landet var på det tidspunkt kun 6 år gammelt, da det blev en enhed i 1932 gennem en aftale mellem kong Abd al-Aziz Ibn Saud og den meget ”restriktive” islamiske Wahhabi-sekt. De første oliefund blev fulgt af andre, og et fattigt ørkenland var på vej til at blive ufatteligt rigt og betydningsfuldt.

Under 2. Verdenskrig indså amerikanerne hvor vigtig olie ville blive for USAs fremtid. Landets hær, flåde og luftvåben blev drevet af olie, især fra amerikanske oliekilder. Alle slags køretøjer brugte olie, men det var især vigtigt for kampvogne, skibe og fly. Tysklands og Japans nederlag i krigen skyldtes bla. at de ikke havde adgang til stabile oliekilder.

Men de amerikanske strateger var overbeviste om at USA's oliereserver ikke ville være tilstrækkelige til tiden efter krigen. De konkluderede, at Mellemøsten i almindelighed og Saudiarabien med dets enorme oliereserver i særdeleshed ville være afgørende som leverandør. Et amerikansk olieselskab havde gjort de første oliefund i Saudiarabien og amerikanere havde hjulpet med at oprette det saudiske statsolieselskab, Aramco.

Før krigen endte holdt præsident Franklin D. Roosevelt et møde med kong Ibn Saud på et skib på Suezkanalen. Detaljer fra dette møde er aldrig blevet offentliggjort. Det antages at mødet etablerede det forhold, som har eksisteret lige til i dag: USA vil garantere det saudiske kongedømmes sikkerhed og saudierne vil give USA førsteret til deres olie.

Derimod kender man et brev fra Roosevelts efterfølger, Harry S. Truman, til kong Ibn Saud fra 1950: ”Jeg vil overfor Deres majestæt gentage de forsikringer som vi har givet adskillige gange i fortiden, at USA er interesseret i opretholde Saudiarabiens uafhængighed og territorielle integritet. Enhver trussel, som måtte opstå overfor Deres kongedømme, vil vække stor bekymring i USA”.

I årene siden 1950 har forholdet mellem de to lande I almindelighed været godt og meget profitable for landenes olieselskaber. USA har fået omkring 15% af sin olieimport fra Saudiarabien. Saudierne køber for 6-10 milliarder dollars hvert år fra amerikanske selskaber. Den saudiarabiske kongefamilie, med ca. 7000 medlemmer er blevet umådelig rige og sikre mod angreb pga USA's beskyttelse. USA har forsynet saudierne med militærrådgivere, store mængder våben, træning og støtte til SANG (Saudi Arabian National Guard).

Spørgsmål:

  • I denne tekst omtales en antaget aftale mellem USA og Saudiarabien fra slutningen af anden verdenskrig. Hvad antager man at aftalen indeholder?
  • Hvilke beviser anfører teksten for aftalens eksistens?
  • Skriv i punktform: a) hvad der taler for at en sådan aftale faktisk findes, og b) hvad der mangler for at man kan være sikker på at aftalen er indgået?

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)