Forlaget Columbus

Peder Madsen: Spektakler i Kirken.

Kirkegang i middelalderen. Våbnene efterlades i våbenhuset. Olaus Magnus: ”De skandinaviske folks Historie”. 1555.

Fra Anne Rising: Danmarks middelalderlige prædiken. 1969.
Peder Madsen var sognepræst ved st. Peders Kirke i Ribe. Hans prædikener er nedskrevet i slutningen af 1450-erne.

Til Marias renselsesfest giver Peder Madsen en livlig beskrivelse af spektakler i kirken: Lysvielsen skal minde om, at Kristus er verdens lys, og at vi ligesom Simon skal modtage dette lys i gudsfrygt. "Men ak, mange gør i dag det modsatte. De går ikke i kirke i gudsfrygt, men i ryggesløshed og behandler de indviede lys med megen letfærdighed. Thi de sætter ild på håret af den, der står eller sidder nærmest, og hvis omvendt deres eget hår bliver antændt, griber de i raseri kærlighedens kerter og udslukker dem, og således opfører de i dag en leg for djævlen og krænker Gud alvorligt... Det var bedre, at de blev hjemme og ikke hørte messe i dag, end at de er i kirke og udøver en sådan letfærdighed. hvorved de højlig krænker Gud og generer præsten, der står foran alteret". De har gjort kirken til en røverkule, og når Kristus blev så opbragt på købmændene, at han drev dem ud af templet, vil han blive meget mere opbragt på dem, som i hans kirke, hvor hans eget legeme og blod daglig ofres, hengiver sig til en letfærdighed, som om de sad på kroen. De er som falske kristne, der nok har tro men mangler gerninger. Mange kommer også til kirke og priser ikke Gud, fordi de ikke opmærksomt følger bønnerne, men hengiver sig til snak og sladder.”
Der kunne også forekomme mange andre former for afbrydelser. Ved et bispemøde i Slesvig 1222 indprentes det, at i kirken må der ikke forekomme ringdanse, lege, upassende snak og latter, men det er ikke klart, om dette tænkes at foregå under selve gudstjenesten.

Spørgsmål:

  • Diskuter på baggrund af Peder Madsens skildring af den middelalderlige kirkegang sammen med Cornelius Hamsforts (Historiske Hovedlinier s.102) og William Hogarths billede ”Gin Lane” (søg på nettet: william hogarth gin lane) hvad man på denne baggrund kan sige om samspillet mellem menneskene – inden for kategorierne opmærksomhed, disciplin og alkohol - i ældre tider?

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)