Forlaget Columbus

Nicolo Machiavelli: Fyrsten. 1532.

Nicolo Machiavelli (1469-1527).

”….Man kan heraf lære, at erobreren, så snart han tager staten i besiddelse, må gennemtænke alle mulige voldshandlinger og udføre dem på én gang for at undgå at begå nye hver dag, og for at kunne berolige sit folk ved at standse grusomhederne og vinde deres hjerter ved velgerninger. Den som af frygt eller manglende forståelse handler anderledes, må bestandige føre sværdet i hånden og kan aldrig stole på sine undersåtter, da disse på grund af stadig nye voldshandlinger ikke har nogen tiltro til ham….”
Nicolo Machiavelli: ”Fyrsten”. 1532. Dansk udgave 1962. 

Spørgsmål: sammen med tekst 9.b.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)