Forlaget Columbus

Immanuel Wallerstein: Ørnen er nødlandet

Fra Puerto Rico til Filippinerne. USA's indflydelse efter Den spansk-amerikanske Krig 1898.

Foreign Policy 2002
Immanuel Wallerstein er amerikansk sociolog, knyttet til Yale Universitetet, Connecticut, USA.


Pax Americana er forbi. Udfordringer fra Vietnam og Balkan til Mellemøsten og den 11. september har afsløret grænserne for amerikansk overherredømme. Vil USA falme stille og roligt, eller vil de amerikanske konservative forvandle et gradvist fald til et hurtigt og farligt fald?

Faktisk har USA været på tilbagegang siden 1970'erne. At forstå hvorfor kræver en undersøgelse af geopolitikken i det 20. århundrede. Denne øvelse afdækker en enkelt konklusion: De økonomiske, politiske og militære faktorer, der bidrog til amerikansk hegemoni er de samme faktorer, der vil skabe det kommende amerikanske fald.

Optakt til hegemoni

USAS vej til global hegemoni var en lang proces, der begyndte med recession i 1873. På det tidspunkt begyndte USA og Tyskland at overtage en stigende andel af de globale markeder, primært på bekostning af den britiske økonomi. Fra 1873 til 1914 blev USA og Tyskland de vigtigste producenter indenfor visse ledende sektorer: stål og senere biler i USA og industrikemikalier i Tyskland.
Første Verdenskrig varede fra 1914 til 1918 og at Anden Verdenskrig fra 1939 til 1945. Imidlertid giver det bedre mening at betragte de to som én enkelt, sammenhængende "30 års krig" mellem USA og Tyskland.

Anden Verdenskrig medførte enorme ødelæggelser i hele Eurasien, fra Atlanterhavet til Stillehavet. Den eneste store magt i verden, som var intakt var USA, som handlede hurtigt for at konsolidere sin position.

Men den kommende hegemon stod overfor nogle praktiske politiske hindringer. Det var ikke grundlæggelsen af De Forenede Nationer i April 1945, som fastlage de geopolitiske begrænsninger, men snarere mødet i Jalta to måneder tidligere mellem USAs præsident Roosevelt, Storbrititanniens premierminister Winston Churchill, og Sovjet leder Josef Stalin.

De formelle aftaler på Jalta var mindre vigtige end de uformelle, som man kan vurdere ved at observere USAs og Sovjetunionens adfærd i årene, der fulgte. Da krigen sluttede i Europa blev sovjetiske og vestlige tropper placeret langs en linje, der kom til at hedde Oder-Neisse linen. Set i bakspejlet samtykkede begge parter i, at ingen af dem ville bruge magt for at presse den anden ud. Denne stiltiende aftale gjaldt også for Asien, som det ses af den amerikanske besættelse af Japan og opdelingen af Korea. Politisk var Jalta derfor en aftale om status quo, hvor Sovjetunionen kontrollerede omkring en tredjedel af verden og USA resten.

Indtil 1991 sameksisterede USA og Sovjetunionen i den kolde krigs "terrorbalance”. Denne status blev kun testet alvorligt tre gange: Berlinblokaden 1948-1949, Koreakrigen 1950-53 og Cuba-krisen i 1962. Resultatet i hvert tilfælde var, at status quo blev genoprettet.

USA lancerede under den kolde krig massiv økonomisk genopbygning, først i Vesteuropa og derefter i Japan (samt i Sydkorea og Taiwan). Desuden skabte økonomisk genopbygning forpligtelser hos de nationer, der modtog bistand. Denne forpligtelse fremmede villighed til at indgå i militære alliancer og til politisk underdanighed.

Endelig bør man ikke undervurdere den ideologiske og kulturelle del af amerikansk hegemoni. Den umiddelbare post-1945 periode kan have været det historiske højdepunkt for den kommunistiske ideologi. Vi glemmer let de store stemmetal til de kommunistiske partier ved frie valg i lande som Belgien, Frankrig, Italien, Tjekkoslovakiet og Finland, for ikke at nævne den støtte, kommunistiske partier samlede i Asien. Som svar opretholdt USA en massivt antikommunistisk ideologisk offensiv. Washington markerede sig som leder af den "frie verden" mindst lige så effektivt som Sovjet som leder af den "progressive" og "anti-imperialistisk" lejr.

En, to, mange vietnam’er

USAs succes i efterkrigstiden skabte betingelserne for hegemoniets undergang. Denne proces ses i fire symboler: krigen i Vietnam, revolutionerne i 1968, Berlinmurens fald i 1989 og terrorangrebene i september 2001. Hvert symbol hviler på det forgående, og kulminerer i den situation, som USA i øjeblikket befinder sig i - en enlig supermagt, der mangler sand magt, en verdensleder som ingen følger og en nation som driver faretruende rundt i et global kaos.

Hvad var Vietnamkrigen? Først og fremmest var den det vietnamesiskes folk kamp for at ende kolonistyre og etablere deres egen stat. Vietnameserne bekæmpede franskmændene, japanerne og amerikanerne, og i sidste ende vandt de. Geopolitisk betød krigen, at et folk, som dengang blev betegnet som ”tredje verden”, afviste Jaltas status-quo tankegang. Vietnam blev et stærkt symbol, fordi Washington var tåbelig nok til at investere sin fulde militære magt i kampen – og tabte.

Men Vietnam var ikke kun et militært nederlag eller kun ødelæggende for USAs prestige. Krigen betød et tilbageslag for USAs mulighed for at forblive verdens stærkeste økonomiske magt. Konflikten var ekstremt dyr og opbrugte mere eller mindre de amerikanske guldreserver. Desuden havde USA disse omkostninger på et tidspunkt, hvor Vesteuropa og Japan oplevede store økonomiske opsving. Siden slutningen af 1960'erne har disse tre været næsten økonomiske ligemænd.

Da revolutionerne i 1968 brød ud, blev støtte til vietnameserne en del af retorikken. Men 1968erne fordømte ikke kun USAs hegemoni. De fordømte sovjets hemmelige aftaler med USA, de fordømte Jalta, og de brugte de kinesiske kulturrevolutionæres sprog, som delte verden i to lejre - de to supermagter og resten. De revolutionære fra 1968 langede også ud efter befrielsesbevægelser i den tredje verden, efter socialdemokrater i Vesteuropa og New Deal Demokrater i USA. De blev beskyldt for hemmeligt at arbejde sammen med "den amerikanske imperialisme".

Angrebet på Sovjets hemmelige aftaler med Washington og angrebet på Det gamle Venstre underminerede også den  midtsøgende liberalisme som global ideologi. I den proces syntes den officielle amerikanske holdning - antifascistiske, antikommunistisk, antikolonialisk – ikke overbevisende.

Den magtesløse supermagt
Den  økonomiske stagnation i 1970'erne havde vigtige konsekvenser for USAs magt. Stagnationen medførte sammenbrud af den "developmentalisiske" tanke, at enhver nation kunne komme økonomisk frem, hvis blot staten tog passende foranstaltninger. Denne tanke var den ideologiske påstand i de gamle venstrebevægelser, der dengang var ved magten. Disse regimer stod overfor intern uorden, faldende levestandard og stigende afhængighed af gæld til internationale finansielle institutioner. Når USA forsøgte at gribe ind, mislykkedes det. I 1983 sendte præsident Ronald Reagan tropper til Libanon for at genoprette ro og orden. Tropperne blev tvunget ud. Han kompenserede ved at invadere Grenada, et land uden militær. Præsident George H.W. Bush invaderede Panama, et andet land uden militær.

Samtidig begyndte de konservative i USA at tage kontrol med de vigtigste stater og mellemstatlige institutioner. Den neoliberale offensiv i 1980'erne var præget af Thatchers og Reagans regeringer (i Storbrittanien og i USA) og af Den Internationale Valutafond (IMF).

De konservative programmer var klare. Indenrigspolitisk forsøgte de at minimere omkostningerne til arbejdskraft, minimere de miljømæssige begrænsninger for producenter og skære ned på statens velfærdsydelser. Resultaterne heraf var beskedne, så de konservative gik derefter til den internationale scene. World Economic Forums møder i Davos samlede elite og medier. IMF skabte en klub for finansministre og centralbankchefer. USA pressede på for at oprette Verdenshandelsorganisationen, WTO, som skulle håndhæve frie kommercielle bevægelser.

Mens USA ikke var opmærksom, kollapsede Sovjetunionen. Ronald Reagan havde ganske vist døbt Sovjetunionen "ondskabens imperium", og havde opfordret til ødelæggelse af Berlinmuren, men USA havde ikke rigtig ment det, og var ikke ansvarlig for Sovjetunionens undergang. Tværtimod brød Sovjetunionen og dens østeuropæiske zone sammen på grund af folkelig skuffelse i kombination med Mikhail Gorbatjovs forsøg på at redde regimet ved at ophæve Jalta og liberalisere internt (perestrojka plus glasnost).

USA blev forvirret af Sovjets kollaps, og var i tvivl om, hvordan man skulle se på konsekvenserne. Kommunismens sammenbrud betød i realiteten også liberalismens sammenbrud, og fjernede dermed den ideologiske begrundelse bag det amerikanske hegemoni. Dette tab af legitimitet førte til den irakiske invasion af Kuwait, som Iraks leder, Saddam Hussein, aldrig ville have vovet hvis Jaltaordningen var forblevet på plads. Den amerikanske indsats i (den første) Golfkrig endte med en våbenhvile, der stort set genskabte situationen før krigen. Men kan en hegemonisk magt være tilfredse med uafgjort i en krig med en middelmådig magt? Endnu mere end nederlaget i Vietnam, har Saddams udfordring været en torn i øjet på USAs høge, hvilket forklarer deres iver (i 2003) for at invadere Irak.

Mellem Golfkrigen i 1990 og 11. September 2001, var Balkan og Mellemøsten de to arenaer for verdens konflikter. USA spillede en stor rolle i begge regioner. På Balkan brød Jugoslavien sammen. I de efterfølgende 10 år har de fleste af de nye stater været involveret i en etnifikationsproces, oplevet brutal vold, menneskerettighedskrænkelser og egentlige krige. Udefra kommende indgreb - hvor USA stod for de vigtigste - førte til våbenhvile og afsluttede den værste vold. Men disse indgreb standsede på ingen måde den etniske udrensning, som nu konsolideres og legitimeres.

Billedet er endnu værre i Mellemøsten, hvor det amerikanske engagement har været dybere og fiaskoerne mere spektakulær.

På Balkan og i Mellemøsten har USA ikke været i stand til at udøve sit hegemoni effektivt, ikke af mangel på vilje, men af mangel på reel magt.

Høgenes nederlag
Så kom 11 September 2001. Angrebene var en stor udfordring for amerikansk magt. De ansvarlige var ikke en militær magt. De var medlemmer af en ikke statslig styrke, med en høj grad af beslutsomhed, nogle penge, dedikerede tilhængere og en stærk base i en svag stat. Kort sagt, militært var de var ingenting. Alligevel lykkedes de med et voldsomt angreb på USA.

Efter terrorangrebene erklærede George W. Bush krig mod terrorisme, forsikrede det amerikanske folk om, at "resultatet er sikkert" og informerede verden om, at "enten er du med os eller imod os". Længe havde høgene i Amerika været frustreret over selv de mest konservative administrationer. Nu kom de til at dominere amerikansk politik. Høgene mener, at USA bør fungere som en imperialistisk magt af to grunde: For det første kan USA slippe afsted med det. Og for det andet vil USA blive mere og mere marginaliseret, hvis Washington ikke udøver sin magt.

I dag har høgenes position tre udtryk: det militære overfald på Afghanistan, støtte til det israelske forsøg på at likvidere det palæstinensiske selvstyre, og en invasionen af Irak, hvilket er i forberedelsesfasen.

Hidtil har disse tiltag ført til omstyrtelsen af Taliban i Afghanistan, enorme ødelæggelser i Palæstina og voldsom modstand fra USAs allierede i Europa og Mellemøsten mod planerne om en invasion af Irak.
Høgenes udlægning af disse begivenheder er, at selvom modstanden mod USA har været alvorlig, har den kun været verbal. Hverken Vesteuropa eller Rusland eller Kina eller Saudi-Arabien har for alvor været klar til at bryde med USA. Med andre ord tror høgene, at Washington faktisk er sluppet afsted med det. Høgene antager, at noget tilsvarende vil ske, når det amerikanske militær invaderer Irak.
Men høgenes forståelse er forkert og vil kun bidrage til USAs tilbagegang. Høgene vil mislykkes af militære, økonomiske og ideologiske grunde. Militæret er uden tvivl USAs stærkeste kort. I dag råder USA over det mest formidable militære apparat i verden. Men betyder det, at USA kan invadere Irak og installere et venligt og stabilt regime? Usandsynlig.

Overvej også spørgsmålet om amerikanernes tolerance over nederlag. Amerikanerne veksler mellem patriotisk iver, og en dyb isolationistisk trang. Siden 1945 har patriotismen ramt en mur, hver gang dødstallet er steget. Hvorfor skulle dagens reaktioner være forskellige? Og selv om høgene føler sig immune overfor den offentlige mening, gør USAs generaler det ikke efter Vietnam.

Og hvad med den økonomiske front? I 1980'erne blev amerikanske analytikere hysteriske over japanske økonomiske mirakel. De er blevet beroliget i 1990'erne, på grund af Japans økonomiske vanskeligheder. Men efter at have overdrevet, hvor hurtigt Japan bevægede sig fremad, synes de amerikanske myndigheder nu at være selvtilfredse, sikre på, at Japan halter langt bagefter.

Endelig er der den ideologiske sfære. Lige nu forekommer den amerikanske økonomi forholdsvis svag. Det gælder endnu mere hvis man medregner de ublu militærudgifter forbundet med høgenes strategier. Desuden er Washington fortsat politisk isoleret. Stort set ingen (bortset fra Israel) mener, at høgenes position giver mening eller er værd opmuntre. Andre nationer er bange for eller uvillige til at gå direkte imod Washington, men også deres fodslæbende støtte er til skade for USA.

USA står over for to muligheder i løbet af de næste 10 år: Det kan følge høgenes vej, med negative konsekvenser for alle. Eller det kan indse, at ulemperne er for store. Hvis USA invaderer Irak og derefter bliver tvunget til at trække sig ud, vil det se endnu mere ineffektiv ud.

Præsident Bushs valgmuligheder er yderst begrænsede, og der er næppe tvivl om, at USA vil fortsætte med at miste betydning som en afgørende kraft i verdens anliggender i løbet af det næste årti. Det virkelige spørgsmål er ikke, om amerikanske hegemoni er aftagende, men hvorvidt USA kan udtænke en måde at stige yndefuldt ned, med minimal skade for verden og for sig selv.

Spørgsmål:

  • Referér hovedsynspunkterne i henholdsvis Niall Fergusons og Immanuel Wallersteins opfattelse af USAs rolle i verden ifølge de to tekster.
  • Diskuter hvorledes de to forfattere udvælger og bruger perioder og begivenheder i historien, for at underbygge deres synspunkter?

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)