Forlaget Columbus

Historiske hovedlinjer

Velfærdsmodeller

I Danmark handler vi efter Den Universelle Velfærdsmodel. Men der findes også andre modeller, som andre lande bruger.

I alt findes der 3:

  1. Den universelle
  2. Den residuale
  3. Den korporative

Følg link: velfaerdsstatendk.weebly.com/de-3-velfaeligrdsmodeller.html

 


Spørgsmål:
  • Diskuter fordele og ulemper ved de tre velfærdsmodeller.
  • Inddrag Nina Smiths tekst ”Globaliseringen presser velfærdssamfundet” (Historiske Hovedlinier s.299) og skriv i hovedpunkter, hvad der ville ske, hvis Danmark i dag gik over til enten den residuale eller den korporative model?

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)