Forlaget Columbus

Historiske hovedlinjer

Frantz Fanon: ”Fordømte her på Jorden”. 1961

Fra frihedskrigen i Algier 1954-62. Brandslukning efter bombeeksplosion.

Frantz Fanon (1925-61). Var oprindelig fra Martinique, men blev kendt som intellektuel revolutionær, knyttet til Algeriets frihedskamp mod Frankrig (1954-62). ”Fordømte her på Jorden” udkom i Frankrig i 1961 og vagte en del opsigt, fordi Fanon anbefaler vold som et middel til psykologisk at frigøre sig fra den koloniale undertrykkelse.

Den algierske forfatter Franz Fanon skrev i 1961: “Kammerater, fra nu af må vi bestemme os for en anden vej...Vi må opgive vore drømme, forlade vores tidligere forhåbninger og vore venskaber fra før livet begyndte. Lad os ikke spilde til på...kvalmende efterligninger. Lad os opgive dette Europa, der aldrig bliver færdig med at tale om mennesket, samtidig med at det myrder mennesker overalt, hvor det møder dem, på sine egne gadehjørner, i alle verdenshjørner....Det drejer sig for Den tredje Verden om at begynde en menneskets historie, der på én gang har opmærksomheden ved de undertiden storslåede sætninger, Europa har fremsat, men også husker Europas forbrydelser, hvoraf den afskyeligste, der blev begået overfor det enkelte menneske, er sønderdelingen af dets funktioner og udstødelsen af enheden, og overfor fællesskabet: bruddet, lagdelingen, de blodige spændinger, der vedligeholdes af klasserne, og endelig overfor hele menneskeheden, racehad, slaveri, udbytning og frem for alt det ublodige folkedrab, som tilsidesættelsen af halvanden milliard mennesker er....”

Franz Fanon: “Fordømte her på jorden”. 1961. Dansk udgave 1966.

Spørgsmål:

  • Hvad kritiserer Franz Fanon Europa for (i kolonitiden)?
  • Hvordan anbefaler han at landene i Den tredie Verden forholder sig til den europæiske model?
  • Kan man kalde Fanons tanker for en politisk ideologi og hvilke hovedpunkter skulle den i så fald være karakteriseret af?

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)