Forlaget Columbus

Historiske hovedlinjer

Trelleborgene - Danmark har fået en ny vikingeborg ved Køge

Videnskab.dk 5. september 2014

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende,« siger professor Søren Sindbæk, som står bag fundet af en vikingeborg uden for Køge, ingen hidtil har kendt til. Det er første gang i 60 år, at der bliver fundet en ny ringborg fra vikingetiden.

Af: Charlotte Price Persson, Journalist

Grundplan af vikingeborgen Fyrkat lagt oven på Vallø Borgring. De røde markeringer viser, hvor der er blevet udgravet på Vallø Borgring. (Foto: Danmarks Borgcenter)

Det var ren og skær dygtigt arkæologiarbejde, der lå bag, da forskere fra Aarhus Universitet og Danmarks Borgcenter i dag kunne bekendtgøre, at de har fundet en ny ringborg i Danmark.

Borgen, der ligger vest for Køge, er med stor sandsynlighed det femte skud på stammen af de såkaldte 'trelleborge' fra vikingetiden, som er helt unikke for Danmark.

Det er 60 år siden, man sidst fandt en ringborg, og fundet er resultatet af en intensiv jagt efter netop sådan en borg, fortæller professor Søren Sindbæk, som er en af arkæologerne bag det nye fund.

»Det er næsten som en god kriminalroman – jeg har aldrig oplevet noget lignende på en udgravning. Det er ikke bare det, at vi finder så unikt et monument, men at vi finder det, fordi vi går målrettet frem efter en formodning,« siger en tydeligt begejstret Søren Sindbæk fra Aarhus Universitet og tilføjer: »Det er det helt store sus for en arkæolog at få med.«

Der manglede en borg i Østsjælland

Søren Sindbæk var egentlig i gang med at arbejde på en stor bog om Aggersborg, Danmarks største og første trelleborg, sammen Else Roesdahl (Aarhus Universitet) og Anne Pedersen (Nationalmuseet), da han fik mistanken:

Det så ud til, at der var et tydeligt mønster i de øvrige borges placering. Herfra blev museumsinspektør Nanna Holm, som også har været med til at gøre fundet af den 'nye' vikingeborg, fra Danmarks Borgcenter taget med på råd.

»Hvis man tog de briller på og kiggede rundt, så blev det tydeligt, at der manglede en borg i Østsjælland,« fortæller Søren Sindbæk.

Vallø Borgring ses tydeligt på resultaterne fra de geofysiske målinger foretaget i 2013 sammen med Helen Goodchild. (Foto: Danmarks Borgcenter og Helen Goodchild)

De øvrige trelleborge ligger med en dagsmarch – dvs. ca. 30-40 kilometer – imellem sig. Samme afstand er der fra den nærmeste ringborg, Trelleborg, og den 'nye' borg.

Vallø Borgring, som den nu er blevet døbt, ligger på en mark vest for Køge. Den ligger smart geografisk placeret, da det var her, de gamle hovedveje fra Ringsted og Roskilde mødtes. I vikingetiden lå desuden en lille, forsvundet, fjord, som man dengang har kunnet sejle hen til. Betingelser, der har gjort det til et smart sted at holde skansen.

Med laseropmålinger samt målinger af forstyrrelser under jordoverfladen stod det hurtigt klart, at forskernes formodning var rigtig. De begyndte dernæst at grave på særligt udvalgte steder:

»Da vi havde gravet de første to huller, kiggede vi hinanden dybt i øjnene og sagde: 'Nu graver vi akkurat 90 grader mod øst' i forhold til den første port, vi havde fundet. Og når man måler så præcist på en pløjemark på 250 gange 250 meter og så finder, hvad man leder efter – det er det øjeblik, hvor tvivlen fordamper.«

Trelleborgene er ringborge, som blev opført med et formodet militært formål i Danmark i vikingetiden. De er dateret til ca. år 980 og har en ensartet grundplan: En præcist udformet cirkulær vold, en port i hvert af de fire verdenshjørner, en borgplads, som er opdelt i fire ens dele af to veje, der var vinkelrette gennem borgenes centrum, samt bygninger udformet som firlængede gårde. Andre typer ringborge kan også være forsynet med volde, men er ikke helt cirkulære og med porte placeret i verdenshjørnerne.

Men hvad betyder det så egentlig, at Danmark har fået en ny ringborg?
For museumsinspektør ved Vesthimmerland Museum Bjarne Henning Nielsen, som ikke selv har været med til at gøre det nye fund, er det først og fremmest et vigtigt bidrag til vores viden om Harald Blåtand.

Blåtand formodes at have været bygherren bag de øvrige ringborge – og med stor sandsynlighed ligeledes Vallø Borgring.

»Jo mere, vi finder frem til om ham Harald Blåtand, jo større bliver han. Såfremt borgen er fra samme tidspunkt som de andre, er det et tidspunkt, hvor han er under stærkt pres fra tyskerne og for at gøre modstanden stor nok, opfører han så en lang række ringborge for at kunne forsvare sig. Han erobrerer ligeledes Norge. Samlet set er hans handlinger på grænsen til det geniale.«

Vi kendte i forvejen til fire ringborge fra vikingetiden: Fyrkat, Nonnebakke, Aggersborg og Trelleborg. Lignende borge findes ikke andre steder i verden, og deres placering, størrelse og indretning har været med til at ændre vores syn på magtstrukturen i Danmark i vikingetiden markant.

Før i tiden troede man, at frie og selvstændige høvdinge regerede i landet. Som borgene langsomt er dukket op en efter en, har man fundet ud af, at der var tale om en stærk kongemagt, som havde styrken til at diktere de kæmpemæssige byggeprojekter, som ligger bag trelleborgene.

Søren Sindbæk tænker dog det nye fund i en lidt anden retning. Vallø Borgring er endnu ikke dateret, og professoren føler sig ikke helt overbevist om, at det nødvendigvis har været Harald Blåtand, der stod bag byggeriet - selvom meget tyder på det.

»Der var nogle meget reelle militære konflikter i Danmark omkring det tidspunkt, og Blåtand behøver jo ikke have været den eneste, der kunne finde ud af bygge borge. Andre kan have fundet på det samme.«

Borgen var måske en tidligere konges værk
Prøver fra borgen er nu sendt til analyse og resultatet vil foreligge i løbet af nogle uger. Dateringen bliver helt afgørende, fortæller museumsinspektør og arkæolog Nanna Holm:

»Hvis vi kan finde ud af, præcist hvornår borgen blev bygget, kan vi måske forstå de historiske begivenheder, den må være knyttet til,« siger hun i en pressemeddelelse fra Museum Sydøstdanmark og fortsætter:

»Vi er nu meget spændt på at få bekræftet om borgen er fra Harald Blåtands tid, eller måske en tidligere konges værk. En militærbefæstning fra vikingetiden kan belyse, hvorledes Sjællands tilknytning var til det ældste Danmark og Jellingedynastiet, og samtidig give ny viden til forståelsen af den tid, da Danmark blev Danmark.«

Samtidig åbner fundet af den nye ringborg op for, at der kan ligge endnu flere borge rundt omkring i Danmark, som ligeledes har været overset indtil nu.
»Man kunne formode, at der skal være flere,« slutter Bjarne Henning Nielsen.

Sydsverige.dk:
Vikingeborgen Trelleborg

En 1000 år gammel vikingeborg
I slutningen af 1980erne fandt arkæologer resterne af en vikingeborg midt inde i Trelleborg  by. Der var tale om en ringformet borg, som blev dateret til 980erne, dengang Harald Blåtand regerede over Danmark, og Skåne var dansk. Med fundet af den gamle Trelleborg fik man pludselig en forklaring på byens navn.

Der var intet tilbage af selve borgen. Men der, hvor der havde stået stolper i jorden, fandt arkæologerne sorte pletter. Mærkerne efter borgens palisader (mur af nedgravede pæle) dannede en tydelig cirkel med 143 meter i diameter. Der har være tre porte ind til ringborgen.

Ringborgen er delvist genopført
I begyndelsen af 1990erne blev en fjerdedel af Trelleborgen rekonstrueret med palisader, port, et middelalderhus inde i borggården, mv. Anlægget blev indviet i 1995. Om sommeren er der rundvisninger og forskellige aktiviteter som fx marked og vikingeslag samt butik og café.

Fem trelleborge fra vikingetiden

Trelleborgen er den femte ringborg af trelleborg-typen, man har fundet i datidens Danmark. De fire andre er Trelleborg ved Slagelse, Fyrkat ved Hobro, Aggersborg ved Limfjorden og Nonnebakken i Odense. Fælles for dem er, at de har været cirkelformede og omgivet af palisader, voldgrav og porte.

I begyndelsen af 1990erne blev en fjerdedel af den gamle Trelleborg rekonstrueret med palisader, port, et middelalderhus inde i borggården, mv. Foto: Guillaume Baviere, CC BY 2.0

Hvorfor blev Trelleborgen bygget?
I slutningen af 900-tallet forsøgte Harald Blåtand at samle Danmark i ét rige. Det er derfor oplagt at se Trelleborg og de øvrige ringborge i Danmark som et forsøg på at styrke kongemagten i Danmark. Det underbygges af den imponerende runesten i Jelling i Jylland, hvor Harald Blåtand skriver: ”... den Harald som sig vandt al Danmark og Norge og gjorde danerne kristne”.

Spørgsmål:

  • Hvilke syn på vikingetidens samfund og trelleborgene kommer frem i diskussionen efter fundet af Vallø Borgring i 2014?
  • Sammenlign disse tolkninger med tolkningerne i Nationalmuseets tekst om trelleborgene (Historiske Hovedlinier s.54).
  • Diskuter om fundet af denne sjette trelleborg bestyrker én eller flere af de nævnte teorier om borgene.

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)